Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2021-2022

 

 

Лятна сесия:

27.06.2022 г. – Писмен практически славянски език (за специалност Славянска филология) - 9.30 ч., 160 ауд.

04.07.2022 г. – Писмен изпит по теоретичен славянски език или литература (за специалност Славянска филология) - 10 ч., 160 ауд.

11.07.2022 г.  – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология, Балканистика, Славянска филология

13.07.2022 г. – Защита на дипломна работа (за специалностите Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

 

Есенна сесия:

07.09.2022 г. – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология; Защита на дипломна работа (за Българска филология)

20.09.2022 г. – Защита на магистърски тези

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация