Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2024

 

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

17.06.2024 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

 /понеделник/    ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

 

24.06.2024 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

/понеделник/     И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология) - 10 ч., 160 ауд.;

 

10.07.2024 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

/сряда/              БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

                         СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

                         148 ауд, 9.00 ч. за БФ, СФ и Балканистика (молим студентите да се явят в 8.30 ч.)

                         124 ауд., 9.00 ч. за РФ (молим студентите да се явят в 8.30 ч.)

 

11.07.2024 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

/четвъртък/       Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

Защити на дипломни работи:

За специалност Българска филология:

  • Български език – 10.00 ч. в 147 ауд.
  • Българска литература – 9.30 ч. в 138 каб.
  • Теория на литературата – 10.00 ч. в 155 каб.

 За специалност Балканистика:

  • Литературознание – 11.00 ч. в 131 каб.

 За специалност Славянска филология:

  • Славянски езици – 9.00 ч. в 149 каб.
  • Славянски литератури – 12.00 ч. в 156 каб.

 

 

Съобщение за студентите, които ще защитават дипломни работи на 11.07.24 г.

Дати за консултации за държавни изпити - лятна сесия 2024 

Оценки от писмения държавен изпит по литература и теоретичен славянски език за специалност „Славянска филология“, проведен на 24.06.2024 г.

Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 10.07.2024 г.

Дати за показване на работите от държавния изпит, проведен на 10.07.2024 г.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

10.09.2024 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 

 /вторник/         СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;

                        ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за Българска филология)

 

20.09.2024 г. – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

/петък/                                                                                                   

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация