СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2023/24 г. става през системата СУСИ. Записването започва съответно на 13.12.2023 и приключва на 18.01.2024 г. за студентите задочно обучение; на 15.12.23 и приключва на 10.02.24 г. за студентите редовно обучение.

Пада ограничението за таван на СИДовете и бройката СИДове, които може да запише един студент. Остават само ограниченията, посочени в обявата, които засягат курсовете или специалността, за която е предназначен курсът.

 

Анотации на СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

Студентите от първи курс, Българска филология, нямат избираема дисциплина по учебен план за летен семестър.

 

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, Култове и култови места в България и по света (БФ)
 2. Проф.д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата до XIII век (БФ, РФ, СФ, Балканистика, само за 3 и 4 курс)
 3. Доц. д-р Огнян Ковачев и екип: доц. д-р К.Спасова, доц. д-р Д.Тенев, доц. д-р Б.Паскалева, проф. дфн А.Личева, проф. д-р К. Михайлов, ас. Л.Трифонова, ас. Фр.Земярска, хон. преп. Йоанна Нейкова, Западноевропейски модернизъм (БФ)
 4. Проф. дфн Ангел Ангелов, Екология на езика (БФ, СФ - за 2, 3 и 4 курс)
 5. Гл. ас. д-р Биляна Борисова, Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век (БФ, СФ)
 6. Проф. д-р Надежда Сталянова, Публична реч (БФ, СФ)
 7. Доц. д-р Яна Сивилова, Детският език (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 8. Доц. д-р Владислав Миланов, Парламентарна реч (БФ)
 9. Доц. д-р Богдана Паскалева, Античният роман: античността и нейното наследство (БФ)
 10. Доц. д-р Венера Байчева, Увод в приложната лингвистика (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 11. Доц. д-р Мирена Пацева, Ударението в българския език (БФ, СФ, РФ, Балканистика)
 12. Доц. д-р Дарин Тенев, Пластичният гръбнак на литературата: логика на наративните модалности (БФ)
 13. Гл. ас. д-р Катрин Костова, Интерференцията като проблем в обучението по български език (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 14. Доц. д-р Галина Петкова, Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет (БФ, РФ - за 3 и 4 курс)
 15. Доц. д-р Цветанка Аврамова, Българското словообразуване (БФ)
 16. Проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл.ас. д-р Кристина Йорданова, хон.ас. д-р Мартин Колев, Литературна история: ретроспективи и перспективи (БФ)
 17. Проф. дфн Николай Папучиев, гл.ас. д-р Мария Маринова, Антропология на съвременността (БФ, СФ - за 2, 3 и 4 курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Техники на писането (само за студенти от 3 и 4 курс - Българска филология, 3, 5 - Славянска филология)
 2. Проф. дпн Адриана Дамянова, Диалогични прочити и критическо четене в училище (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Практики на гражданското образование в обучението по български език (само за студенти от 3 и 4 курс - Българска филология, 3- 5 - Славянска филология)

 

Семинар по българска литературасамо за 3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература)
 2. Доц. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът – мода и всекидневие (курс в семинара по българска литература)
 3. Доц. дфн Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. Проф. д-р Гергана Дачева, Етикет и протокол
 2. Гл.ас. д-р Димитър Пеев, Православната култура и писането на история по българските земи
 3. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Старобългарската глаголица (само за 2, 3 и 4 курс)
 4. Гл. ас. д-р Мария Илчевска, Мит и фолклор. Модели на свят (само за 2, 3 и 4 курс)
 5. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Марина Джонова, Синтаксис, прагматика, комуникация (само за 3, 4 и 5 курс)
 6. Доц. д-р Владислав Миланов, История на българското езикознание
 7. Гл. ас. д-р Биляна Борисова, Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век
 8. Доц. д-р Мирена Пацева, Ударението в българския език

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Доц. д-р Наталия Христова, Дигитален хуманизъм и литературно образование (само 4 и 5 курс)

 

Семинар по българска литературасамо за 3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература)
 2. Проф. д-р Тодор Христов, Въведение в изследванията на българската популярна култура (курс в семинара по българска литература)
 3. Доц. дфн Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Студентите от специалност Българска филология (редовно и задочно обучение) трябва да имат задължително един избран курс от семинара по българска литература (в 3 или 4 курс)

 

Руска филология

 1. Проф. д-р Илка Бирова, Играта като метод в обучението по руски език
 2. Проф. дфн Красимира Алексова, Езикова култура на българския език за русисти
 3. Гл.ас. д-р Елена Меснянкина, Езикът и стилът на интернет

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ трябва да изберат за целия курс на обучение поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост от общо седем за целия курс на обучение.

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 3. Доц. д-р Владислав Миланов, Езикова култура на българския език
 4. Гл.ас. д-р Мартин Стефанов, Сръбски език