aula imagelarge

 

 

Уважаеми колеги,

Както ви е известно, на 11.11.2016 г. бе проведено факултетско събрание на общността на хабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии за избор на един представител в Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от квотата на хабилитираните преподаватели във Факултета на мястото на пенсионирания проф. Боян Вълчев. Предоставям ви протокола от проведения избор с тайно гласуване.

 

ПРОТОКОЛ

от проведения на 11. 11. 2016 г. избор на представител в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ за попълване квотата на хабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии

 

Подадени бюлетини: 51 (петдесет и една)

Действителни бюлетини: 51 (петдесет и една)

 

Най-много гласове – по 15 (петнадесет) – получават проф. дфн Валери Стоилов Стефанов и проф. дфн Искра Владимирова Христова–Шомова. Съгласно чл. 10, ал. 4 на Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ за представител в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ от квотата на хабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии е избран проф. дфн Валери Стоилов Стефанов, който има по-продължителен стаж в Университета от двамата кандидати, получили равен брой гласове.

 

 

Факултетна избирателна комисия:

Председател:

/проф. дпн Адриана Дамянова/

Заместник-председател:

/проф. д-р Петя Осенова/

Членове:

/проф. дфн Искра Христова–Шомова/

/проф. д-р Ангелина Вачева/

/доц. д-р Антония Радкова/

/гл. ас. д-р Славея Димитрова/