aula88

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

В резултат от проведените гласувания на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на 7 ноември 2017 г. съставът на Факултетския съвет на ФСлФ беше попълнен с докторантката Борислава Иванова, избрана със 118 гласа „да”.

 

За представители на ФСлФ в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски” от квотата на нехабилитираните преподаватели бяха избрани гл. ас. д-р Надежда Стоянова (12 гласа „да”) и гл. ас. д-р Диана Иванова (6 гласа „да”).

 

Благодаря на всички за участието и за добрата организация на събранието.

 

Доц. д-р Маргарита Младенова

Председател на Общото събрание