ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ ЗА ДЕКАН НА ФСФУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В съответствие с Правилника за устройството и дейността на Софийския университет издигам кандидатурата си декан на ФСФ за периода 2011-2015 г.


Прилагам:

Декларация по чл. 54 на ПУДСУ,

Професионална автобиография

и Програмни намерения.


С уважение: Панайот Карагьозов