Уважаеми колежки и колеги,

Резултатите след проведения балотаж са следните:

 

Доц. д-р Гергана Кирилова Дачева – 55 гласа „за”

Доц. д-р Албена Проданова Стаменова – 65 гласа „за”

При избора от гласувалите 124 души са подадени 4 (четири) недействителни бюлетини.

За член на факултетския съвет от квотата на хабилитираните преподаватели е избрана доц. д-р Албена Проданова Стаменова

 

При балотажа за попълване на студентската квота се получиха следните резултати:

Иван Николаев Иванов – 62 гласа „за”

Мария-Лия Борисова – 60 гласа „за”

От подадените 124 бюлетини има 2 (две) недействителни бюлетини.

След осъществения балотаж за член на Факултетския съвет на Факултета по славянски филологии беше избран Иван Николаев Иванов.

 

След обработката на протокола от събранието ще го публикуваме на страницата на Факултета.

Незабавно ще публикуваме и подробните резулатати от проведения първи тур на изборите.

Само напомням, че за член на Комисията по изборите беше избрана доц. д-р Ангелина Иванова Вачева, а проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова беше избрана за заместник-председател на Комисията по изборите.

                                                                                               

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев,                                                                                             

председател на Общото събрание

 

С това обявявам редовното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии за закрито.

 

13.11.2012 г.