Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл. 10, ал. 4 от ПУДСУ на 2 октомври 2019 г. се проведоха нарочни избори за определяне на представители в Общото събрание на СУ на общностите на хабилитираните и на нехабилитираните членове на академичната общност във Факултета по славянски филологии. Гласуваха  58 (петдесет и осем) от общо 75  (седемдесет и пет) членове на общността на хабилитираните преподаватели и 33 (тридесет и трима) от общо 46 (четиридесет и шест) от общността на нехабилитираните преподаватели. В резултат на гласуването за представители в Общото събрание на СУ бяха избрани следните преподаватели, събрали най-голям брой гласове:

 

От общността на хабилитираните:                                                           Брой гласове

1.      Бойко Пенчев, доцент

42

2.      Валери Стефанов, професор

38

3.      Адриана Симеонова-Дамянова, професор

36

4.      Амелия Личева, професор

36

5.      Добромир Григоров, доцент

36

6.      Петя Осенова, професор

36

7.      Гергана Дачева, професор

35

8.      Маргарет Димитрова, професор

32

9.      Ренета Божанкова, професор

30

10.  Андрей Бояджиев, професор

29

11.  Йовка Тишева, професор

29

12.  Екатерина Търпоманова, доцент

28

13.  Калин Михайлов, доцент

27

14.  Красимира Алексова, професор

26

15.  Татяна Славова, професор

25

16.  Ани Бурова, доцент

24

17.  Маргарита Младенова, професор

24

18.  Албена Стаменова, доцент

23

19.  Ангел Петров, професор

22

20.  Валентин Гешев, професор

22

21.  Марина Джонова, доцент

22

22.  Николай Чернокожев, професор

22

23.  Биляна Иванова, доцент

21

24.  Красимира Петрова, доцент

21

25.  Николай Папучиев, доцент

21

 

 

От общността на нехабилитираните:                                                      Брой гласове

26.  Славея Димитрова, гл. ас.

18

27.  Стилиян Стойчев, гл. ас.

13

28.  Надежда Делева, гл. ас.

12

29.  Аглая Маврова, гл. ас.

11

 

 

2 октомври 2019 г.

 

Проф. дфн Маргарита Младенова