Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На откритото на 6 ноември 2019 г. заседание на ОС се проведоха избори за комисии на ОС, за председател и за заместник-председател на ОС, за органи на управление на Факултета по славянски филологии – декан и факултетен съвет, и за кандидати за членове на Академичния съвет на Университета. В резултат от проведените избори бяха избрани:

 

Мандатна комисия:

председател: доц. д-р Дарин Тенев

заместник-председател: проф. д-р Ангелина Вачева

членове:

доц. д-р Ани Бурова

гл. ас. д-р Елена Раденкова

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета по славянски филологии:

председател: доц. д-р Калин Михайлов

заместник-председател: доц. д-р Ноеми Стоичкова

членове:

доц. д-р Ценка Такова

доц. д-р Ина Христова

гл. ас. д-р Яна Сивилова

 

Избирателна комисия:

председател: гл. ас. д-р Славея Димитрова

заместник-председател: доц. д-р Екатерина Търпоманова

членове:

проф. д-р Татяна Алексиева

гл. ас. д-р Ласка Ласкова

гл. ас. д-р Камелия Спасова

гл. ас. д-р Рени Манова

Тина Иванова (студентка)

 

Комисия по атестирането:

доц. д-р Марина Джонова

доц. д-р Биляна Михайлова

доц. д-р Цветана Ралева

доц. д-р Надежда Александрова

доц. д-р Анета Димитрова

гл. ас. д-р Мария Калинова

гл. ас. д-р Наталия Христова

 

Комисия по условия на труда:

гл. ас. д-р Биляна Радева

Людмила Милошева (инспектор)

 

Кандидати за членове на Академичния съвет на Университета:

От общността на хабилитираните преподаватели:

доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии

проф. дфн Амелия Личева

проф. дфн Валери Стефанов

проф. д-р Красимира Алексова

проф. д-р Ренета Божанкова

От общността на нехабилитираните преподаватели:

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

 

Председател на ОС на Факултета по славянски филологии: проф. дпн Адриана Дамянова

Заместник-председател на ОС на Факултета по славянски филологии: доц. д-р Добромир Григоров

 

Декан на Факултета по славянски филологии: доц. д-р Бойко Пенчев

 

Членове на факултетния съвет на Факултета по славянски филологии:

 

От общността на хабилитираните преподаватели:                             Брой гласове

1.      Бойко Пенчев, доцент, декан, член на ФС по право

91

2.      Амелия Личева, професор

85

3.      Петя Осенова, професор

83

4.      Адриана Дамянова, професор

75

5.      Гергана Дачева, професор

72

 

От общността на нехабилитираните преподаватели: няма избрани в резултат на първото гласуване.

 

От общността на докторантите:                              Брой гласове

  1. Маргарита Гергинова                                              90

 

От общността на студентите:                                  Брой гласове

  1. Цветелина Добрева                                                103

 

Напомням, че откритото вчера, 6 ноември 2019 г., заседание на ОС продължава днес, 7 ноември 2019 г., с второ гласуване за попълване на останалите непопълнени при първото гласуване места за членове на факултетния съвет от общностите на хабилитираните и на нехабилитираните преподаватели. Второто гласуване се провежда от 10. 00 ч. до 16. 00 ч. в каб. 139. Право да гласуват имат регистриралите се за вчерашното заседание членове на ОС.

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова