Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На 7 ноември 2019 г. в рамките на откритото на 6 ноември 2019 г. заседание на ОС съгласно чл. 45 (2), т. 5 и съобразно чл. 49 (2) от ПУДСУ се проведе второ гласуване за избор на членове на факултетния съвет на Факултета по славянски филологии от общностите на хабилитираните и на нехабилитираните членове, от чиито квоти останаха непопълнени места при първото гласуване, проведено на 6 ноември 2019 г. Във второто гласуване участваха 108 (сто и осем) членове на ОС от регистриралите се за заседанието 125 (сто двадесет и пет). В резултат на второто гласуване бяха избрани следните членове на факултетния съвет на ФСлФ, събрали най-много гласове:

 

От общността на хабилитираните преподаватели:             Брой гласове

1.      Валери Стефанов, професор              

53

2.      Екатерина Търпоманова, доцент

53

3.      Ани Бурова, доцент

51

4.      Ренета Божанкова, професор

51

5.      Добромир Григоров, доцент

50

6.      Андрей Бояджиев, доцент

48

7.      Красимира Алексова, професор

48

8.      Йовка Тишева, професор

45

9.      Калин Михайлов, доцент

45

10.  Маргарет Димитрова, професор

44

11.  Николай Чернокожев, професор

44

12.  Владислав Миланов, доцент

43

13.  Дарин Тенев, доцент

43

14.  Марина Джонова, доцент

42

15.  Албена Стаменова, доцент

41

16.  Валентин Гешев, професор

41

17.  Владимир Жобов, професор

41

18.  Маргарита Младенова, професор

40

19. Татяна Алексиева, професор

40

 

От общността на нехабилитираните преподаватели:         Брой гласове

  1. Камелия Спасова, главен асистент                                          52
  2. Славея Димитрова, главен асистент                                        51
  3. Аглая Маврова, главен асистент                                              48
  4. Надежда Стоянова, главен асистент                                       47
  5. Стилиян Стойчев , главен асистент                                         42
  6. Надежда Делева, главен асистент                                           40

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова