СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с второто гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите, проведено на 5 ноември, петък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Според доклада на Комисията по произвеждане на избори към ОС на ФСФ в проведеното на 6 ноември 2020 г. второ гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 52 (петдесет и двама) от членовете на ОС на ФСФ, регистрирали се за участие в заседанието на ОС, открито на 4 ноември 2020 г. За член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова, получила най-много гласове – 33 (тридесет и три) от подадените.

Поради изчерпване на дневния ред ЗАКРИВАМ заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, считано от 17.00 ч. на 6 ноември 2020 г.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова

 

Послепис: Извън протокола

Уважаеми колеги,

Позволете ми да изкажа сърдечната си благодарност към доц. Д. Григоров, зам.-председател на ОС на ФСФ, към Комисията по произвеждане на избори, и конкретно към нейния председател гл. ас. д-р Сл. Димитрова, към председателя на Мандатната комисия доц. Д. Тенев, към деканското ръководство, и конкретно към проф. Г. Дачева, към г-жа Кл. Попопа, без чието съдействие организирането и провеждането на последното заседание на ОС нямаше да могат да се осъществят. Но най-вече благодаря на всички Вас, които независимо от инзвънредните епидемиологични обстоятелства участвахте в работата на събранието и така показахте, че всички ние сме много повече от оголен живот.

Бъдете здрави!