До членовете на общността на главните асистенти и на асистентите

във Факултета по славянски филологии

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с гласуването за избор на член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите, проведено на 5 ноември, четвъртък, и 6 ноември, петък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Според доклада на Комисията по произвеждане на избори към ОС на ФСФ в проведеното на 5 и 6 ноември 2020 г. гласуване за избор на член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 26 (двадесет и шест) от имащите право на глас. За член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите във ФСФ е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова, получила най-много гласове – 14 (четиринадесет) от подадените.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова