До членовете на общността

на професорите и доцентите

във Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на общността на главните асистенти и асистентите,

 

На 9 ноември 2022 г. се проведоха нарочни частични избори за попълване квотата на общността на професорите и доцентите от Факултета по славянски филологии в състава на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ с двама членове. В резултат от проведените избори, на които гласуваха 45 /четиридесет и пет/ от общо 75 /седемдесет и пет/ членове на общността, за членове на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ от общността на професорите и доцентите от Факултета по славянски филологии са избрани:

  1. проф. д-р Тодор Христов – с 21 /двадесет и един/ гласа
  2. доц. д-р Камелия Спасова – с 16 /шестнадесет/ гласа

 

Декан на Факултета по славянски филологии

доц. д-р Бойко Пенчев

 

До членовете на общността

на главните асистенти и асистентите

във Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на общността на главните асистенти и асистентите,

 

На 9 ноември 2021 г. се проведоха нарочни частични избори за попълване квотата на общността на главните асистенти и асистентите от Факултета по славянски филологии в състава на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ с един член. В резултат от проведените избори с 10 (десет) гласа от 29 (двадесет и девет) гласували за член на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова от общността на главните асистенти и асистентите.

 

Декан на Факултета по славянски филологии

доц. д-р Бойко Пенчев