ДЕКЛАРАЦИЯ

на

Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

 

            Общото събрание на Факултета по славянски филологии – връстник на Софийския университет и негова жива история – споделя справедливите искания на студентите за морал в политиката и обществото. Няма да сме на висотата на своята преподавателска мисия, ако чрез поведението си не засвидетелстваме съпричастност към идеите и ценностите, на които възпитаваме бъдещите поколения чрез класическите текстове, бележещи повратните исторически моменти в съдбините на българския народ.

 

        Заставаме зад своите студенти. Не може да има нито нормален учебен процес, нито хоризонт на тяхното бъдеще, ако държавата ни остане извън европейския контекст, а политика и морал останат две субстанции, осъдени на вечна разлъка в България.

 

 

05.11.2013 г.

гр. София