Председателaula vitrage

на

Общото събрание

на

Факултета по славянски филологии

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

На проведените на 30 юни 2015 г. избори за определяне на представителите на Факултета в Общото събрание на Софийския университет от Комисията по провеждане на изборите бяха установени следните резултати:

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Избор на представители на Факултета

в Общото събрание на Софийския университет

30 юни 2015 г.

 

ИЗБРАНИ ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Квота за Факултета: 24 хабилитирани преподаватели

 

Длъжност, степен

Имена

Гласове

1.

Доц. д-р

Бойко Пенчев Пенчев

35

2.

Проф. д.ф.н.

Панайот Димитров Карагьозов

34

3.

Доц. д-р

Петя Начева Осенова

30

4.

Проф. д-р

Ренета Ванкова Божанкова

30

5.

Доц. д-р

Добромир Григоров Григоров

28

6.

Доц. д-р

Красимира Славчева Алексова

27

7.

Доц. д-р

Маргарита Захариева Младенова

27

8.

Проф. д.ф.н.

Юлияна Иванова Стоянова

27

9.

Доц. д-р

Катя Боянова Станева

25

10.

Доц. д-р

Цветана Христова Ралева

25

11.

Проф. д-р

Амелия Веселинова Личева

24

12.

Проф. д.ф.н.

Боян Йорданов Вълчев

24

13.

Проф. д-р

Николай Христов Чернокожев

24

14.

Проф. д.ф.н.

Татяна Димова Славова

24

15.

Проф. д-р

Ангел Маринов Петров

23

16.

Доц. д-р

Валентин Миланов Гешев

23

17.

Проф. д-р

Йовка Великова Тишева

23

18.

Проф. д-р

Маргарет Драганова Димитрова

23

19.

Проф. д.п.н.

Адриана Емилова Симеонова-Дамянова

22

20.

Доц. д-р

Андрей Тодоров Бояджиев

22

21.

Доц. д-р

Албена Проданова Стаменова

20

22.

Доц. д-р

Ангелина Иванова Вачева

20

23.

Доц. д-р

Владимир Любенов Жобов

20

24.

Доц. д-р

Калин Руменов Михайлов

20

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Избор на представителина Факултета

в Общото събрание на Софийския университет

30 юни 2015 г.

 

ИЗБРАНИ НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Квота за Факултета: 5 нехабилитирани преподаватели

 

Длъжност, степен

Имена

Гласове

1.

Гл. ас. д-р

Владислав Огнянов Миланов

20

2.

Гл. ас. д-р

Надежда Петкова Делева

15

3.

Гл. ас. д-р

Аглая Георгиева Маврова

14

4.

Гл. ас. д-р

Красимира Александрова Петрова

13

5.

Гл. ас. д-р

Славея Димитрова Димитрова

13

 

След приключване на преброяването на подадените гласове бяха изготвени изискващите се за случая документи.

Обявявам събранията за закрити.

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФСФ

 

Резултати от изборите за представители на ФСФ в ОС на СУ (хабилитирани преподаватели)
Резултати от изборите за представители на ФСФ в ОС на СУ (нехабилитирани преподаватели)

 

 

Председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

1 юли 2015 г.