ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Във връзка с точка 2. от дневния ред на Общото събрание на ФСФ, при проведеното гласуване за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии нито един от предложените четирима кандидати не получи нужния брой гласове, за да бъде избран.


Обявявам балотаж за приключване на процедурите по избора

на 12.11.2010 г (петък). и на 15.11.2010 г (понеделник) от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.


Място на гласуването: каб. 229 (Деканата на ФСФ).

 

 

10.11.2010 г.

гр. София

Председател на Общото събрание на ФСФ:

доц. Йовка Тишева