Защити на магистърски тези20.02.2024 г.

Проверка за плагиатство

 

Предварителни изисквания и указания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

 

 Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

 Изисквания за качване на дипломната работа в системата:

  • Студентът трябва да е регистриран в системата Moodle на СУ
  • До 24.01.2024 г. студентът получава линк от администраторите на системата на регистрирания в Мудъл имейл. Линкът ще го отведе до страницата, където може да качи файла с магистърската теза. Ако има проблем с влизането през линка, може да стигне до мястото и по следния път:

От началната страница на elearn.uni-sofia.bg се логвате в системата - Отивате на дипломни работи и дисертации (долу вдясно) - Факултет по славянски филологии - Магистърски програми (избирате съответната магистърска програма) - папка 2023/2024 - Защити на магистърски тези - 20.02.2024. Кликвате върху линка и след това върху "Добавяне на изпълнение". Оттук можете да качите вашата дипломна работа /магистърска теза/.

*Студентите от различните профили на МП "Преводач-редактор" избират общата папка "Преводач-редактор".

  • Файлът трябва да бъде във формат doc, docx или pdf
  • В заглавието на файла трябва да фигурира името на дипломанта
  • Препоръчително е заглавието на файла да е на латиница
  • Студентът трябва внимателно да избере файла, който ъплоудва в системата, тъй като има право да качи файла си само веднъж.
  • Студентите могат да качват дипломните си работи /магистърски тези/ в системата за проверка от 25.01. до 16.02 (до 24 ч.) 2024 г.

 

След приключване на проверката студентите подават молба за допускане до защита на магистърска теза и клетвена декларация по образец в отдел "Студенти" - 215 каб.  - от 12 до 16 февруари 2024 г.

 

Молба

Клетвена декларация

 

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.