Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

зимна сесия - 2021/2022

 

 

Лили Грозданова, Антична история - 16.02., 10 ч., Мудъл.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=63828

 

Наум Кайчев, Съвременна балканска история, Балканистика, III курс, 14.02., 14 ч., Мудъл

 

Петков Петков, Старобългарски език, 11.02., 12 ч., скайп: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Маргарет Димитрова

Религии и култове на Балканите. Част 2,  Балканистика, IV курс на 4.02.2022, от 13.15 в moodle.

Курс: Религии и култове на Балканите - 2-ра част, зимен семестър 2021/2022 (uni-sofia.bg)

 

Антон Панчев

Албански език, Балканистика, втори курс: 10 февруари (четвъртък), 10:00 часа, писмен и устен, Moodle

Албански език, Балканистика, трети курс: 17 февруари (четвъртък), 10:00, бански език, писмен и устен, Moodle

 

Надежда Генова, Новогръцки език, пета част, Балканистика, четвърти курс, 24.01., 10.30 часа,  Moodle

 

Александра Трифонова

Новогръцки език, Балканистика, 2 курс, Платформа: zoom, 31 януари 2022 г. от 10:00 ч.

Новогръцки език, Балканистика, Платформа:   zoom, 3 курс - 21 януари 2022 г. от 10:00 ч.

 

Йоана Сиракова, Латински език, сп. Балканистика, II курс, 27 януари, 10:00 ч., Мудъл

 

Лора Ненковска -

01.02.22 -Практически румънски език, 5-та част, Балканистика, 3-ти курс, платформа Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74351108601?pwd=AJoa_V84xTdBMgHhR5Q1yOVrY3L2mq.1

07.02.22 - Румънска литература, 2-ра част, Балканистика, 3-ти курс, платформа Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/73325545417?pwd=ZLMZFjQjx2f4kuUligBsfNr8BIvCi4.1

14.02.22 - Практически румънски език, 7-част, 4-ти курс Балканистика, платформа Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/77443182674?pwd=NkV18HLh4Bb0yDvUUEN9ZGHTRnwGQE.1

 

Румяна Л. Станчева, Сравнително балканско литературознание, втора част, 10 февруари 2022, от 10.00 ч., платформа еlearn/Moodle

 

Екатерина Търпоманова

ЦИЕК (всички специалности), Увод в общото езикознание, 2.02.2022, 10 ч., тест в Мудъл.

Магистри неспециалисти, Общо езикознание, 5.02.2022, 10 ч., тест в Мудъл

 

Средновековна балканска история (II курс "Балканистика") - 16. февруари (сряда) от 10.00 ч. (писмен изпит в Мудъл)

 

Мая Александрова, Руска филология, първи курс, Увод в общото езикознание, зуум, 18.02., от 10,00 ч., https://us04web.zoom.us/j/73454747728?pwd=fhvX5vPzLC-PAn2IJKCS8-HhOvvqaV.1

 

Мария Илчевска, Балканистика, втори курс. Антропология на балканските народи. Първа част, 18.02., 14.15ч. Мудъл, https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=873016