Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАРТИРАЩИТЕ СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Летен семестър на уч. 2021/2022 г.

БФ задочно обучение

 

 

  1. Християнските празници – проф. дфн Искра Христова – Шомова

3, 4, 5 и 6.02.2022, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67797

  1. Градът и литературата - гл. ас. д-р Биляна Борисова - 12, 13, 14 и 15.02.2022, 9.30 ч.,

     https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=67808

  1. Дигитален хуманизъм и литературно образование – доц. д-р Наталия Христова, 5 и 6.02.2022, 9.30 ч., https://join.skype.com/O1WepuM8Lnmi
  2.  Развитие на когнитивни и метакогнитивни умения в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева:

 14.02.2022, 9 ч., https://us02web.zoom.us/j/4975613873?pwd=N09PT3kvRGJhanloVmZ4SnBremQzQT09

Meeting ID: 497 561 3873

Passcode: 1234

 

16.02.2022, 9 ч. https://us02web.zoom.us/j/4975613873?pwd=N09PT3kvRGJhanloVmZ4SnBremQzQT09

Meeting ID: 497 561 3873

Passcode: 1234

 

  1. Парламентарната реч – доц. д-р Владислав Миланов –12, 13, 14 и 15.02.2022, 9 ч., Мудъл
  2. Комуникация и манипулация – доц. д-р Надежда Сталянова – 4, 5, 6 и 9.02.2022, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67805

 

Семинар по българска литература

  1. Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев – 15, 16, 17 и 18, и 19.02.2022, 9 ч.,

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67799&notifyeditingon=1

 

  1. Въведение в изследванията на българската популярна култура – доц. д-р Тодор Христов – 9, 10, 11, 12, 13 и 14.02.2022, 8.30 ч., Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67800

 

  1. Антропология на социализма и постсоциализма – доц. д-р Николай Вуков – 10.02.2022 г, 10 ч., Мудъл.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67801

За връзка с преподавателя – Скайп: nikolai.vukov;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.