Катедра по руски език

Семестър: летен

Учебна година: 2021/2022

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

14.06.22

14 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 1-ва група, писмен изпит

 

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

16.06.22

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 1-ва група, устен изпит

 

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

15.06.22

10 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 2-ра група, писмен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

17.06.22

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – II част, 2-ра група, устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Елена Раденкова

 

24.06.22

11 ч.

136

Руска филология

1

Странознание на Русия

Проф. д-р Ростислав Станков

 

30.06.22

10 ч.

138

Руска филология

1

Българска литература

доц. д-р Ноеми Стоичкова

13.06.22

09 ч.

136

Руска филология

2

Практически руски език – IV част, 1 + 2 група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

 

15.06.22

10 ч.

125

Руска филология

2

Практически руски език – IV част, 1 + 2 група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

25.06.22

09 ч.

124

Руска филология

2

Съвременен руски език. Фонетика.

Проф. д-р Татяна Алексиева

 

20.06 и 21.06

09 ч.

128

Руска филология

2

Увод в теорията на превода

Доц. д-р Силвия Петков

 

18.06. и 19.06

10 ч.

134 А

Руска филология

2

История на руския книжовен език

Доц. д-р Цветана Ралева

 

16.06.22

09 ч.

136

Руска филология

3

Практически руски език –VI част, 1 + 2 група, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

16.06.22

12 ч.

136

Руска филология

3

Практически руски език –VI част, 1 + 2 група, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

27.06 и 28.06

09 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Морфология.

Доц. д-р Красимира Петрова

 

15.06.22

10 ч.

125

Руска филология

3

Превод на специализирани текстове

Доц. д-р Надежда Делева

22.06.22

09 ч.

124

Руска филология

3

Устен превод 2 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

 

24.06.22

09.30 ч.

125

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – II част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

 

 

15.06.22

10 ч. Непредалите курсова работа трябва да изпратят текст до 10.06 на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

128

Руска филология

4

Съвременен руски език. Прагматика.

Доц. д-р Силвия Петкова

16.06.22

09 ч.

126

Руска филология

4

Стилистика на руския език

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

14.06.22

17 ч.

135

Руска филология

2,3,4

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

Доц. д-р Илка Бирова

16.06.22

10.30 ч.

126

Руска филология

3,4

СИД „Езикът и стилът на интернет“

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

 

17.06.22

 8 ч. - Мудъл  

Руска филология

2, 3

СИД "Езикова култура"

Проф. д-р Красимира Алексова

01.07.22

10 ч.

124

Българска филология

1

Руски език (факултатив)

Хон. ас. Силвия Ганчева