Катедра по руска литература

Семестър: летен

Учебна година: 2021/2022

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

27.06.2022

09.30 ч.

136

Руска филология

1

Стара руска литература

Хон. доц. Радослава Илчева

29 и 30.06

09 ч.

124

Руска филология

2

Руска литература на XIX – век I част

Проф. д-р Ангелина Вачева

22.06.22 г.

13 ч.

130

Руска филология

3

Руска литература на XX век – I част

Проф. д-р Ренета Божанкова

22.06.22 г.

10 ч.

130

Руска филология

4

Руска литература на XXI век

Проф. д-р Ренета Божанкова

27.06. (2 гр)

29.06. (3 гр.)

30.06. (4 гр.)

28.06 (5 гр.)

29.06. (6 гр.)

 

10 ч. – 2  и 6 гр.,

 

 

09.30 ч., 3, 4 и 5 гр.

 

Проф. Димитров ще изпитва и на 4-те дати от 17.30 ч. в 130 каб.

2 и 6 гр. – 130 каб.

 

3, 4, 5 – 129 каб.

 

27, 28, 29, 30 от 17.30 ч.

 

Българска филология

2

Руска литература на XIX век

Проф. д-р Людмил Димитров, доц. д-р Румяна Парашкевова, гл. ас. д-р Константина Пунева

28.06 и 08.07

17.30 ч. – 28 юни

09 ч. – 08 юли

130

Славянски литератури

2

Руска литература на XIX век

Проф. д-р Людмил Димитров