Катедра по славянско езикознание

лятна сесия

2021/2022 уч. г.

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

20.06.2022 -писмен

21.06.2022-устен

9.00-писмен

 

160Б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – II част – първи курс

доц. д-р С.Стойчев, лектор Е. Коваржова

13.06.2022 -писмен 

14.06.2022 – устен

9.00

160Б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – IV част- втори курс

доц. д-р С.Стойчев, лектор Е. Коваржова

 16.06.2022- писмен

17.06.2022 - устен

9.00 ч.

160 б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – III курс, шеста част

Гл. ас. д-р Е. Македонска, лектор Е.Коваржова

28.06.2022- писмен

29.06.2022- устен

9.00ч

159

 

160Б

СФ –Чешка филология

Практически чешки език – IV курс, осма част

Хон. ас. д-р Ирена Манкова, лектор Е. Коваржова

21.06.2022

10.00ч.

160Б

СФ –Чешка филология

Комуникативни умения на чешкия език  - I курс

Проф.дфн. М. Младенова

20.06.2022

9.00 –писмен

13.00- устен

154

СФ –Чешка филология

Съвременен чешки език – морфология – II курс

доц. д-р  С. Стойчев

 

28.06.2022

10.00ч.

160Б

СФ – Чешка филология

Съвременен чешки език –синтаксис и семантика – III курс

Доц. д-р Цветанка Аврамова

24.06.2022

10.00 ч. 

154

СФ – Чешка филология

Историческа граматика на чешкия език - III курс

Проф. дфн М.Младенова

12.06.2022

8.00 ч.

154

СФ – Чешка филология

Прагматика на чешкия език

Проф. дфн М.Младенова

15.06.2022

Писмен

16.06.2022 устен

10.00

 

9.00ч

149

СФ – Полска филология

Практически полски език – I курс

Гл. ас.д-р Витка Делева,

гл. ас. д-р Жана Станчева,

лектор Ж.Павлович

14.06.2022- писмен

10.00 ч.

149к.

СФ – Полска филология

Практически полски език – IV част II курс

гл. ас. д-р Ж.Станчева, ас. Васил Гешев

20.06.2022

10.00 ч.

149

СФ – Полска филология

Съвременен полски език –синтаксис и семантика – III курс

Гл. ас. д-р Жана Станчева

13.06.2022

9.00 ч.

149

СФ – Полска филология

Прагматика на полския език – пети курс

Гл. ас. д-р Витка Делева

16.06.2022

10.00 ч.

109

СФ – Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език – I курс

Доц. д-р Димка Савова

14.06.2022

14.00 ч.

109к.

СФ – Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език – четвърта част – втори курс

Гл. ас. д-р Росица Стефчева, гл. ас. д-р Мартин Стефанов

14.06.2022 -

писмен

15.06.2022 -устен

9.00

 

10.00

159

 

159

СФ – Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език – VI част, III курс

Хон. преп. Т. Дункова,  лектори Б. Васич и А. Сучец

16.06.2022 - писмен 

16.06.2022 -устен

9.00

 

15.00

159

 

159

СФ – сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски – VIII част,  IV курс

Хон. преп.  Т. Дункова и лектори Б. Васич и А. Сучец

18.06.2022

12.00 ч.

153

СФ – сръбска и хърватска филология

Съвременен сръбски и хърватски език – морфология – II курс

Доц. д-р Димка Савова

 

20.06.2022

10.00 ч.

109

СФ – сръбска и хърватска филология

Съвременен сръбски и хърватски език –синтаксис и семантика – трети курс

Гл. ас. д-р Росица Стефчева

14.06.2022

10.00 ч.

109

СФ – сръбска и хърватска филология

Прагматика на сръбския и хърватския език

 

Гл. ас. д-р Росица Стефчева

16.06.2022

12.00 ч.

109

СФ – сръбска и хърватска филология

Магистърски езиковедски семинар

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов

17.06.2022

8.30

437 – първи

блок

СФ – Словашка филология

Практически словашки език –втора част I курс

 гл. ас. д-р Д. Иванова, лектор Владимира Гечова

17.06.2022

13.30

437

СФ – Словашка филология

Комуникативни умения на словашкия език

Лектор Владимира Гечова

15.06.2022.

8.30

437

СФ – Словашка филология

Практически словашки език – четвърта част  II курс

 гл. ас. д-р Д. Иванова, лектор Владимира Гечова

15.06.2022г.

13.30 ч.

437

СФ – Словашка филология

Работа с текст на словашкия език – втора част

Гл. ас. д-р Диана Иванова

22.06.2022

8.30

437

СФ – Словашка филология

Съвременен словашки език - морфология

гл. ас. д-р Д. Иванова

14.06.2022

10.15

439

СФ – Словашка филология

Практически словашки език –шеста част -III  курс

 хон. ас. д-р П.Николова, лектор Владимира Гечова

14.06.2022

14.30

437

СФ – Словашка филология

Лексика и фразлогия на словашкия език – втора част – трети курс

Лектор Владимира Гечова

21.06.2022

8.30

437

СФ – Словашка филология

Съвременен словашки език –синтаксис и семантика

Гл. ас. д-р Диана Иванова

13.06.2022

8.30

437

СФ – Словашка филология

Практически словашки език – осма част – четвърти курс

Гл.ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

14.06.2022

8.30

437

СФ – Словашка филология

Втори славянски език – словашки за бохемисти –четвърти курс

Гл. ас. д-р Диана Иванова

13.06.2022

8.30

437

СФ – Словашка филология

Норма и стандартизация на словашкия език

Лектор Владимира Гечова

8.06.2022

10.15

437

СФ – Словашка филология

Практически словашси език – десета част – пети курс

Хон. ас. д-р Полина Никлова, лектор В. Гечова

7.07.2022

10.00 ч.

428к. – първи блок

СФ – Украинска филология

Практически украински език – I курс

Доц. д-р А.Стаменова, лектор Олена Книш

5.07.2022

10.00 ч.

428к. бл.1

СФ – Украинска филология

Комуникативни умения на укранския език- първи курс

Хон. ас. д-р Лилия Желева

29.06.2022

10.00 ч.

430к. – първи блок

СФ – Украинска филология

Работа с текст на украинския език - II  курс

Лектор Олена Книш

 

9.00 ч.

428 к. – първи блок

СФ – Украинска филология

Практически украински език – шест ачаст – трети курс

Доц. д-р А.Стаменова , лектор О.Книш

18.06.2022

10.00ч.

428к.

СФ – Украинска филология

Лексика и фразеология на украинския език- трети курс 

Лектор Олена Книш

20.06.2022

10.00

430 к.-първи блок

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – морфология -II  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

15.06.2022

9.00ч.

428к.

СФ – Украинска филология

Практически украински език –III  курс – шеста част

Гл. ас. д-р Р. Камберова

13.06.2022

10.00

430к.- първи блок

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – синтаксис и семантика -III  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

13.06.2022

9.30ч.

153к.

СФ – Украинска филология

Прагматика на украинския език – пети курс

Гл. ас. д-р Р. Камберова

14.06.2022

9.00ч.

428к.

СФ – Украинска филология

Магистърски езиковедски семинар

Гл. ас. д-р Р. Камберова

13.06.2022г.

10.00ч.

428к – първи блок

СФ – Украинска филология

Конферентен превод

Хон. ас. д-р Лилия Желева

14.06.2022    

10.00ч.

160в

СФ- полска филология 

Втори славянски език – украински за полонисти

Хон. ас. д-р Лилия Желева

15.06.2022

10.00ч

154 к.

Славянска филология

Сравнителна граматика на славянските езици – четвърти курс

Проф. д-р Валентин Гешев, гл. ас. д-р Мая Радичева

21.06.2022

10.00ч.

154 к.

Българска филология

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс – първа група

Проф. д-р Валентин Гешев, гл. ас. д-р Мая Радичева

20.06.2022

10.00 ч.

154 к.

Българска филология

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс -  втора група

Проф. д-р Валентин Гешев, гл. ас. д-р Мая Радичева

22.06.2022

10.00 ч.

154 к.

Българска филология

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс – трета група

Проф. д-р Валентин Гешев, гл. ас. д-р Мая Радичева

23.06.2022

10.00 ч.

154 к.

Българска филология

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс четвърта група

Проф. д-р Валентин Гешев, гл. ас. д-р Мая Радичева

24.06.2022

10.00 ч.

154 к.

Българска филология

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс – пета и шеста групи

Проф. д-р Валентин Гешев, гл. ас. д-р Мая Радичева

 

Всички останали изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.