Учебна година: 2022/2023

Семестър: зимен

Катедра: „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

27.01.2023 г.

9 ч.

134 ауд.

ФСЛФ-магистри неспециалисти

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

27.01.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Тюркология, Арменистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

08.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Китаистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

09.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Арабистика, Иранистика, Индология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

10.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Японистика, Кореистика, ЮИЮА

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

30.01.2023 г.

10:30

134 ауд.

Класическа и Новогръцка филология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

06.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Немска филология

 

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

07.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Немска филология

 

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

14.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Скандинавистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

15.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

  Скандинавистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

08.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

5

Сравнително балканско литературознание, II част

проф. д-р Румяна Станчева

13.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Руска филология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Мая Александрова

16.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Руска филология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Мая Александрова

08.02.2023 г.

10 ч.

151а ауд.

Балканистика

4

Гръцка литература

доц. д-р Фотини Христакуди

10.02.2023 г.

10 ч.

151а ауд.

Балканистика

4

Гръцки език

доц. д-р Фотини Христакуди

30.01.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

1

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

01.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Португалска филология

1

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

06.02.2023 г.

10 ч.

241 ауд.

Романистика

1

Общо и романско езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

13.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Балканистика

2

Средновековна балканска история

проф. д-р Румен Бояджиев

18.01.2023 г.

16 ч.

159 ауд.

Славянска филология

1

Общо езикознание І част

доц. д-р Дарина Младенова

23.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

2

Новогръцки език

гл. ас. д-р Александра Трифонова

26.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

3

Новогръцки език

гл.ас. д-р Александра Трифонова

14.02. 2023 г

10:30

151А

ауд.

Балканистика

1

Румънски език 1-ва част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

16.02.2023 г.

10:30

151А

ауд.

Балканистика

4

Румънски език 7-ма част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

07.02. 2023

10:30

151А

ауд.

Балканистика

3

Румънска литература 2-ра част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

23.01. 2023

10:30

151А

ауд.

Балканистика

3

Румънски език 5-та част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

17.02.2023

11:00

151

ауд.

Балканистика

2

Албански език

Албански език

03.02.2023

11:00

151

ауд.

Балканистика

3

Албански език

Албански език

30.01.2023 г.

10:00

134

ауд.

Балканистика

4

Съвременен български език II част

доц. д-р Марина Джонова