Учебна година: 2022/2023

Семестър: зимен

Катедра: „Теория на литературата“ 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

 

13.02.2023.

9 ч.

155 каб.

Славянска филология

1

Теория на литературата

проф. дфн Амелия Личева

 

18.02.2023

9 ч.

155 каб.

 Японистика, индология, ЮИЮА

1

Теория на литературата

проф. дфн Амелия Личева

 

08.02.2023

9 ч.

152 каб.

Славянска филология

2

Антична и западноевропейска литература (АЗЕЛ-II)

доц. Калин Михайлов

 

17.02.2023

10 ч.

157 каб.

Английска филология, Арабистика, Китаистика, Тюркология и Африканистика

1

Увод в литературната теория

проф. д-р Тодор Христов

 

23.01.2023

9 ч.

152 каб.

МП "Преводач редактор" неспециалисти

1

Антична и западноевропейска литература

гл. ас. д-р Богдана Паскалева

 

15.02.2023

14 ч.

152 каб.

МП "Преводач редактор" неспециалисти

1

Антична и западноевропейска литература

гл. ас. д-р Богдана Паскалева

 

16.02.2023

16 ч.

152 каб

Немска филология

1

Увод в литературната теория

гл. ас. д-р Богдана Паскалева

 

08.02.2023

10 ч.

155 каб.

Българска филология

3

Западноевропейска литература

доц. д-р Камелия Спасова

Ас. Франческа Земярска

 

09.02.2023

10 ч.

152  и 155 каб.

Българска филология

3

Западноевропейска литература

доц. д-р Камелия Спасова

Ас. Франческа Земярска

 

10.02.2023

10 ч.

152 и 155 каб.

Българска филология

3

Западноевропейска литература

доц. д-р Камелия Спасова

Ас. Франческа Земярска

 

03.02.2023

10 ч.

155 каб.

МП "Литературознание“

1

Сравнителна история на литературната наука 18-20 век

Ас. Еньо Стоянов

06.02.2023

10 ч

151 каб.

Балканистика

1

Антична литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

17.02.2023

14 ч

библиотека "Филологии"

МП "Литература, кино и визуална култура".

1

Книгата и филмът в Западния литературен канон

Доц. д-р Огнян Ковачев

30.01.2023 г

14 -18 ч.

155 каб.

МП "Литература, кино и визуална култура"

1

Историческо развитие на киноезика

проф. Д-р  Ингеборг Братоева-Даракчиева