Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

25.01.23

14 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

27.01.23

10 ч.

126

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

25.01.23

10 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, писмен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

27.01.23

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Елена Раденкова

23.01.23

14 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

25.01.23

10 ч.

125

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

07.02.23

08.02.23

10 ч.

134 А

Руска филология

2

Историческа граматика на руския език

Хон. проф. д-р Ростислав Станков

27.01.23

10.30 ч.

128

Руска филология

2,3,4

СИД „Приложна лингвистика (електронни езикови ресурси)“

доц. д-р Красимира Петрова,

23.01.23

10 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език – V част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

25.01.23

10 ч.

126

Руска филология

3

Практически руски език – V част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

27.01.23

09.30 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Лексикология

Доц. д-р Надежда Делева

03.02.23

10 ч.

128

Руска филология

3

Устен превод 1 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

19.01.23

16 ч.

124

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – I част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

06.02.23

09 ч.

124

Руска филология

3

Теория и практика на превода

Гл. ас. д-р Анна Баранова

20.01.23

14 ч.

124

Руска филология

3

Педагогика

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

30.01.23 10 ч. 125 Руска филология 3, 4 СИД "Превод на научен текст" Гл. ас. д-р Владимир Манчев

10.02.23

08 ч.

128

Руска филология

3

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Доц. д-р Силвия Петкова

31.01.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

01.02.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

07.02.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Съвременен руски език. Синтаксис.

Гл. ас. д-р Анна Баранова

09.02.23

10 ч.

128

Руска филология

4

Превод на медийни текстове

Доц. д-р Силвия Петкова

07.02.23

12 ч.

128

Руска филология

4

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Доц. д-р Силвия Петкова

27.01.23

11 ч.

Мудъл - решаване на казус

Руска филология

4

Психология

Проф. д-р Ирина Зиновиева

02.02.23

 10 ч.

124

Българска филология (1 и 2 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Виолета Миланова

30.01.23

10 ч.

124

Българска филология (4 и 5 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

30.01.23

14 ч.

124

Българска филология (4 и 5 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

23.01.23

10 ч.

125

Славянска

филология

3

Руски език

Хон. доц. д-р Ценка Досева