Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

Руски език в други факултети

 

 25.01.23 г.

 10 ч.

 134А

Туризъм

1 курс

Руски език като първи чужд

Хон. доц. д-р Цветана Ралева

 25.01.23 г.

14 ч.

  134А

Туризъм

4

Руски език като първи чужд

Хон. доц. д-р Цветана Ралева

26.01.23 г.

10 ч.

126

Туризъм

1

Руски език като втори чужд

Гл. ас. д-р Марианна Конова

31.01.23 г.

12 ч.

128

Туризъм

2

Руски език като втори чужд

Хон. ас. Виолета Миланова

25.01.23 г.

12 ч.

124

Туризъм

3

Руски език като втори чужд

 

Доц. д-р Илка Бирова

31.01.23 г.

10 ч.

125

Туризъм

4

Руски език като втори чужд

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

25.01.23 г.

11 ч.

126

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво А.1.1.“

Гл. ас. д-р Марианна Конова

02.02.23 г.

10 ч.

128

 

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво А.2.1.“

Доц. д-р Красимира Петрова

23.01.23 г.

13 ч.

126

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво B.1.1.“

Гл. ас. д-р Марианна Конова