Учебна година:  2022/2023

Катедра по славянски  литератури

Сесия: зимна

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

3.02. 2023

11.00.

150

Славянска филология  профил бохемистика и словакисти

Исторически и културни реалии 

на Чехия и Словакия

проф.д-р Владимир Пенчев

28.01.2023

10.00.

109

Славянска филология  профил сръбски и хърватски

I

Исторически и културни реалии

 на Сърбия, Хърватия и Словения

доц.д-р Людмила Миндова

8.02.2023

14.00

149

Славянска филология 

полски профил 

I

Исторически и културни реалии

 на Полша

проф.

дфн Калина Бахнева

9.02.2023

10.00

156

Славянска филология 

украински профил 

I

Исторически и културни реалии на Украйна

гл. ас. д-р 

Владимир Колев

7.02.2023

10.00.

150

Славянска филология

II

История на славянските литератури първа част 

доц. д-р Ани Бурова и  гл. ас. д-р Славея Димитрова

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология, 

профил бохемистика

III

История на чешката литература първа част

гл. ас. д-р

Славея Димитрова,  гл. ас д.р Тиха Бончева

1.02.2023

9.30

156

Славянска филология 

профил бохемистика

IV

История на чешката литература трета част

доц. д-р Добромир Григоров , гл. ас. д-р Тиха Бончева

30.01.2023

11.00

149

Славянска филология 

полски профил

III

История на полската литература първа част

гл.ас. д-р

Кристиян Янев

12.02.2023

16.00

149

Славянска филология 

полски профил

IV

История на полската литература трета част

проф.дфн Панайот Карагьозов, гл. ас. д-р Кристиян Янев

30.01.2023

14.00

156

Славянска филология  

сръбски и хърватски профил

III

История на сръбската, хърватската и словенската

литератури първа част

доц. д-р Ина Христова, 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

13.02.2023

13.00

156

Славянска филология  

сръбски и хърватски профил

IV

История на сръбската, хърватската и словенската литератури трета част

доц. д-р Ина Христова, 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

26.01.2023

9.30

156

Славянска филология

словашки профил

III

История на словашката литература първа част

доц.д-р Добромир Григоров,

гл. ас. д-р Тиха Бончева

9.02.2023

10.00

156

Славянска филология

словашки профил

IV

История на словашката литература трета част

гл. ас. д-р

Славея Димитрова, гл.ас. д-р Тиха Бончева  

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология украински профил

III

История на украинската литература първа част

гл.ас. д-р Владимир Колев

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология украински профил

IV

История на украинската литература трета част

гл. ас.д-р Владимир Колев

17.02.2023

10.00

156

Славянска филология

V

Най- нови славянски литератури

Доц. д-р Ани Бурова

Предаване на курсови работи до 10.02. 2023 на адрес Ani_Burova@uni- sofia.bg

27.01.2023

9.30

156

Славянска филология

V

Утопии и антиутопии в славянските литератури

Доц.д-р Добромир Григоров

3.02.2023

16.00

Му-дъл

Славянска филология

V

Сравнително славянско литературознание

Проф.дфн Панайот Карагьозов