Учебна година: 2023/2024

Семестър: зимен

Катедра: Общо,индоевропейско и балканско езикознание  

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

19.01.2024 г.

12:15 ч.

Втори фонетичен кабинет

 

Балканистика

III

Албански език

Хон. преподавател Анна Капитанова

22.01.2024 г.

12:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

I

Старобългарски език

Проф. д-р Петко Петков

25 .01.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

IV

Съвременен български език – II част

Доц. д-р Марина Джонова

26.01.2024

10:30

151

Балканистика

I

Румънски език, 1-ва част

Гл. ас. д-р Лора Ненковска

26.01.2024

12:30

151 А

Балканистика

III

Румънска литература, 2-ра част

Гл. ас. д-р Лора Ненковска

30. 01.2024 г.

10.30ч.

151 каб.

Балканистика

II

Балканска средновековна история

проф. д-р Румен Бояджиев

30. 01.2024 г.

14.00 ч.

151 каб.

Балканистика

II

Новогръцки език,

част I

Надежда Генова

18.02.2024

14 ч.

138 каб.

Балканистика

II

Антропология на балк. народи /За допълнителни сведения: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Моля, ако има студенти от други курсове, които не са си взели изпита, да потърсят информация на посочения имейл/

Гл. ас. Мария Илчевска

05.02.2024

10- 12 ч.

Мудъл

Балканистика

II

Латински език

доц. Йоанна Сиракова

31.01.2024 г.

14.00 ч.

151 каб.

Балканистика

III

Новогръцки език, част III

Надежда Генова

01.02.2024 г.

10:00 ч.

151

каб.

Руска филология

I

Увод в общото езикознание

Доц. д-р Мая Александрова

01.02.2024 г.

10:00 ч.

151А

Каб.

Балканистика

IV

Гръцки език

Доц. д-р Фотини Христакуди

01.02.2024 г.

09:00 ч.

155 каб.

Балканистика

I

Теория на литературата

Доц. д-р Ирен Александрова

07.02.2024 г.

10:00ч.

152 каб.

Балканистика

I

Антична литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

08.02.2024 г.

10:00 ч.

151 каб.

Балканистика

IV

Гръцка литература

Доц. д-р Фотини Христакуди

03.02.2024

14.00 ч.

176Б

Балканистика

IV

Религии и култове на Балканите

проф. Маргарет Димитрова

09.02.2024 г.

10:00 ч.

151 каб.

Балканистика

V

Гръцки език

Доц. д-р Фотини Христакуди

02.02.2024

10.00 ч.

151 каб.

Балканистика

V

Сравнително балк. литературознание - II част

проф. Румяна Станчева

13.02.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

I

Антична история

Гл. ас. д-р Лили Грозданова

13.02.2024 г.

12:00 ч.

25а

Каб.

Балканистика

III

Съвременна балканска история

Доц. д-р Наум Кайчев

15.02.2024

10:30

151

Балканистика

IV

Румънски език, 7-ма част

Лора Ненковска

16.01.2024 г.

12:00 ч.

131 каб.

Магистри неспециалисти

I-II

Увод в езикознанието

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

16.02.2024 г.

11:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

I

Общо езикознание

Доц. д-р Биляна Михайлова

19.01.2024 г.

8:30 ч.

134 ауд.

Балканистика

II

Албански език

Доц. д-р Екатерина Търпоманова