Учебна година: 2023/2024

Семестър: зимен

Катедра : Теория на литературата

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

19.01.2024 г.

10:00 ч

157 каб.

БФ-задочно обучение

I

Теория на литературата

Проф. д-р Тодор Христов

22.01.2024 г.

10:00 ч.

157 каб.

Магистри неспециалисти

I

Антична и западноевропейска литература

Доц. д-р Богдана Паскалева

30.01. и 31.01.2024 г.

8:30 ч.

155 каб.

Английска филология

I

Увод в литературната теория

Доц. д-р Дарин Тенев

01.02.2024 г.

9:00 ч.

155 каб.

Балканистика

I

Теория на литературата

Доц. д-р Ирен Александрова

05.02.2024 г.

10:00 ч.

155 каб.

Японистика, иранистика, индология

I

Увод в литературната теория

Проф. дфн Амелия Личева

06.02.2024

10:00

155

МП „Литературознание“

1

Сравнителна история на литературната наука/XVIII-XX век/

Доц. д-р Дарин Тенев,  ас. Еньо Стоянов

07.02.2024 г.

9:00 ч.

155 каб.

Руска филология

I

Увод в литературната теория

Доц. д-р Дарин Тенев

07.02.2024 г.

10:00 ч.

152 каб.

Балканистика

I

Антична литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

07.02.2024 г.

10:00 ч.

157 каб.

Славянска филология

I

Теория на литературата

Проф. дфн Амелия Личева

14.02. 2024 г.

10:00 ч.

152 каб.

МП-Литературата. Творческо писане

I

Психология на литературното творчество

Доц. д-р Ирен Александрова

13.02.24

10:00 ч.

152 каб.

Славянска филология

II

АЗЕЛ-2 (първа група)

проф. Калин Михайлов

15.02.24 10:00 ч. 152 каб. Славянска филология II АЗЕЛ-2 (втора група)

проф. Калин Михайлов

14.02.2024 г.

10:00 ч.

155 каб.

БФ

III

Западноевропейска литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

15.02.2024 г.

10:00 ч.

155 каб.

БФ

III

Западноевропейска литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

15.02.2024г.

10:00 ч.

157 каб.

Магистри неспециалисти

I

Антична и западноевропейска литература

Доц. д-р Богдана Паскалева

16.02.2024 г.

10:00 ч.

155 каб.

БФ

III

Западноевропейска литература

Доц. д-р Огнян Ковачев