Учебна година: 2023/2024

Семестър: зимен

Катедра: Български език като чужд

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

22.01.2024

11:00 ч.

119

Еразъм А1.1.

А1.1

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Рени Манова

22.01.2024

10:00 ч.

201

ГГФ

1 и 2

Български език за чужденци

Ас. Елена Руневска

22.01.2024

09:00 ч.

210А

Еразъм А1.1 и МФ

Вс. курсове

Български език за чужденци

Доц. д-р Мирена Пацева

22.01.2024

13:00ч.

201

Еразъм В1 и В2

Вс. курсове

Български език за чужденци

Хон. преподавател Петя Кръстанова

23.01. 2024

10:00 ч.

201

Еразъм В1 ,В2 и С1

Вс. курсове

Български език за чужденци

Хон. преподавател Петя Кръстанова

01.02.2024

10:00 ч.

201

Философски факултет (сборна група-Политология, Социология, ПА)

1

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Рени Манова

01.02.2024

09:30 ч.

201

ФКНФ

2

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Катрин Костова

02.02.2024

13:00 ч.

119

ФКНФ

1

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Катрин Костова

09.02.2024

10:00 ч.

119

Биологически факултет

1 и 2

Български език за чужденци

Доц. д-р Венера Байчева

09.02.2024

10:00 ч.

201

Еразъм и Физически факулет

Вс. курсове

Български език за чужденци

Хон. преподавател Мария Петкова

13.02.2024

10:00 ч.

119

МП "Приложна лингвистика-преподаване на български език като чужд"

1

Речеви актове-езикови средства и стратегии

гл. ас. д-р Рени Манова