Учебна година:  2023/2024

Катедра по славянски  литератури

Сесия: зимна

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

2.02.2024

10.00.

150

Славянска филология  профил бохемистика и словакисти

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия

хон.пр. проф. д-р Владимир Пенчев

31.01.2024

9.30.

109

Славянска филология  профил сръбски и хърватски

I

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия и Словения

доц. д-р Людмила Миндова

9.02.2024

16.00

онлайн

Славянска филология, полски профил 

I

Исторически и културни реалии на Полша

проф. дфн Панайот Карагьозов

15.02.2024

10.00

153 каб.

Славянска филология, украински профил 

I

Исторически и културни реалии на Украйна

гл. ас. д-р Владимир Колев

5.02.2024

10.00.

150

Славянска филология

II

История на славянските литератури първа част 

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

24.01.2024

9.30

156 каб.

Славянска филология  профил бохемистика

III

История на чешката литература първа част

доц. д-р Добромир Григоров,  гл. ас. д.р Тиха Бончева

14.02.2024

10.00

156

Славянска филология  профил бохемистика

IV

История на чешката литература трета част

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Тиха Бончева

26.01.2024

9..00

149

Славянска филология, полски профил

III

История на полската литература първа част

гл.ас.д-р Кристиян Янев, хон. ас. Венеса Начева

29.01.2024

16.00

149

Славянска филология, полски профил

IV

История на полската литература трета част

проф. дфн Панайот Карагьозов, гл. ас. д-р Кристиян Янев

16.02.2024

13.00

156

Славянска филология   сръбски и хърватски профил

III

История на сръбската, хърватската словенската литература първа част

доц. д-р Ина Христова, гл. ас. д-р Елена Дараданова

23.01.2024

13.00

156

Славянска филология,  сръбски и хърватски профил

IV

История на сръбската, хърватската и словенската литература трета част

доц. д-р Ина Христова, гл. ас. д-р Елена Дараданова

30.01.2024

10.00

156

Славянска филология

словашки профил

III

История на словашката литература първа част

гл. ас. д-р Славея Димитрова,  гл. ас. д-р Тиха Бончева

01.02.2024

9.30

156

Славянска филология словашки профил

IV

История на словашката литература трета част

доц.д-р Добромир Григоров,

гл.ас. д-р Тиха Бончева  

15.02.2024

14.00

153

Славянска филология украински профил

III

История на украинската литература първа част

гл.ас.д-р Владимир Колев

14.02.2024

10.00

153

Славянска филология украински профил

IV

История на украинската литература трета част

гл.ас.д-р Владимир Колев

8.02.2024

10.00

156

Славянска филология

Магистърска литературоведска специализация

V

Най-нови славянски литератури

 

доц. д-р Ани Бурова

Предаване на курсови работи до 30.01.2024 на адрес Ani_Burova@uni- sofia.bg

25.01.2024

10.00

156

Славянска филология

Магистърска литературоведска специализация

V

Утопии и антиутопии в славянските литератури

доц. д-р Добромир Григоров

 

22.01.2024

10.00

156

Славянска филология

V

Магистърски литературоведски семинар /дипломна работа/

гл.ас. д-р Славея Димитрова

15.01.2024

16.00

онлайн

Магистърска програма

 

Трансгранична българистика

проф. дфн Панайот Карагьозов