Катедра по славянско езикознание

Сесия: зимна 2023/2024

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

31.01.2024

10.00

154к.

СФ / Славянска филология/ чешки,  и полски профили

I

Увод в

славянската филология

хон. пр. проф.дфн Найда Иванова

12.02.2024

10.00

154к.

СФ / Славянска филология /сръбски и хърватски и украински профил/

I

Увод в славянската филология

хон. пр. проф.дфн Найда Иванова

13.02.2024

10.00

154к

СФ / Славянска филология/ словашки

I

Увод в славянската филология

хон. пр. проф.дфн Найда Иванова

29.01.2024

9.00

писмен

160Б

Славянска филология  /профил бохемистика/ 

I

Практически чешки език – първа част

доц. д-р Стилиян Стойчев, лектор Зденек Андърле

25.01.2024

10.00

149 к.

Славянска филология /полски профил/

I

Практически полски език – първа част

гл.ас. д-р Витка Делева и гл. ас. д-р Жана Станчева

24.01.2024

10.00

109

Славянска филология /сръбски и хърватски профил/ 

I

Практически сръбски  и хърватски език – първа част

доц. д-р Димка Савова

24.01.2024

8.30

Бл.1

437

Славянска филология-словашки профил

I

Практически словашки език – първа част

гл.ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

31.01.2024

9.30

428к..

Славянска филология -

украински профил

 

Практически украински език – първа част

гл.ас. д-р Райна Камберова

8.02.2024

9.00

160Б

Славянска филология /профил бохемистика/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/чешки/ 

доц. д-р Стилиян Стойчев

8.02.2024

10.00

149к.

Славянска филология /полски профил/

II

Съвременен славянски език- полски – фонетика и фонология

гл.ас. д-р Витка

Делева 

23.01.2024

10.00

430

Славянска филология

Украински профил

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология/украински/

гл.ас. д-р Павлина Мартинова

25.01.2024

 

 

26.01.2024

9.00 -12.00 –писмен

9.00

устен

160 Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

II

Практически чешки език – трета част

доц. д-р Стилиян Стойчев 

26.01.2024

10.00

149 к.

Славянска филология /полски профил/

II

Практически полски език – трета част

гл.ас. д-р Жана Станчева, ас. Васил Гешев

22.01.2024

9.00

1бл.

439

Славянска филология /словашки  профил/

II

Практически словашки

език – трета част

ас. Евгения Митева, лектор Владимира Гечова

10.02.2024

14.00

160Б

Славянска филология /профил бохемистика/

III

 

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология -/чешки/

доц. д-р Цветанка Аврамова

22.01.2024

12.00

149

Славянска филология 

/полски профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология/полски/

гл. ас. д-р

Жана Станчева

25.01.2024

11.00

109 к./ 153 к/

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / сръбски и хърватски/ 

доц. д-р Димка Савова

23.01.2024

8.30

1 бл.

437

Славянска филология /словашки  профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / словашки/

гл. ас. д-р Диана Иванова

14.02.2024

14.00

430

Славянска филология 

украински профил

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / украински/ 

гл.ас. д-р Павлина Мартинова

22.01.2024

8.30

Бл.1

437

Славянска филология /словашки  профил/

III

Практически словашки език пета част 

гл. ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

6.02.2024

9.30.

Блок 1, 428 к. 

Славянска филология /украински профил/

III

Практически украински език пета част

гл.ас. д-р Райна Камберова

21.01.2024

10.00ч.

154

Славянска филология /профил бохемистика/

IV

Историческа граматика на чешкия език

хон. пр. проф. дфн Маргарита Младенова

22.01.2024

10.30

149 к.

Славянска филология /полски профил/

IV

Историческа граматика на полския език

гл. ас. д-р Витка Делева

22.01.2024

10.00

153

Славянска филология /сръбски и хърватски профил/

IV

Историческа граматика на сръбския и хърватския език

гл.ас. д-р

Мартин Стефанов

22.01.2024

12.00

149а

Славянска филология /полски профил

IV

Втори славянски език – украински за полонисти

гл. ас. д-р Лилия Желева

22.01.2024

16.00ч

109

Славянска филология /сръбски и хърватски профил/

IV

Втори славянски език –словенски за сръбски и хърватски

Лектор Ева Шпрагер

23.01.2024

9.00

439

Бл.1

Славянска филология /словашки профил/

IV

Втори славянски език словашки за бохемисти

ас. Евгения Митева

24.01.2024

8.30

437

Бл.1

Славянска филология/словашски профил/

IV

Практически словашки език – седма част

гл. ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

15.01.2024

17 ч.

125

Славянска филология

IV

Педагогика

гл. ас. Константин Теодосиев

22.01.2024

11.00ч.

150 к.

Славянска филология

V

Теория на превода  

доц. д-р Радост Железарова

23.01.2024

11.00

160Б

Славянска филология/профил бохемистика/

V

Практика на превода

 на чешки език 

доц. д-р Радост Железарова

2.02.2024

9.30

428

Славянска филология

/украински профил/

V

Практика на превода на украински език

гл.ас. д-р Райна Камберова

23.01.2024

9.00

153

Славянска филология

профил словакистика

V

История на словашкия книжовен език втора част

хон. пр. доц. д-р Даниела Константинова

22.01.2024

10.00

153

Славянска филология

/сръбски  хърватски профил/

V

Стилистика на сръбски и хърватски език

гл.ас. д-р

Мартин Стефанов

1.02.2024

9.30

428

Славянска филология

/украински профил/

V

Стилистика на украинския език

гл.ас. д-р Райна Камберова

24.01.2024

9.00

160Б

Славянска филология /профил бохемистика/

V

Практически чешки език девета част

доц. д-р Радост Железарова, гл.ас. д-р Е. Македонска, лектор Зденек Андърле

31.01.2024

12.00ч..

159

Славянска филология

V

Структура на славянските езици  пети курс

доц.д-р Цветанка Аврамова

20.01.2024

10.00ч.

154к.

Славянска филология

V

Интердисциплинарно изучаване на славянските езици – пети курс

хон.пр. проф. дфн Маргарита Младенова

19.01.2024

10.00ч.

160Б

Славянска филология /профил бохемистика/

I

Правоговор и правопис на чешкия език

хон. пр. проф.дфн Маргарита Младеноа

22.01.2024

15.00

II фонетичен

Славянска филология

/сръбски и хърватски профил/

I

Правоговор и правопис на сръбскияи хърватския език

Лектор Биляна Васич

24.01.2024

13.00

437,

Бл.1

Славянска филология

/словашки профил/

I

Правоговор и правопис на словашкия език

доц. д-р Величко Панйотов, лектор Владимира Гечова

25.01.2024

9..00

Бл.1

428

Славянска филлогия

/украински профил/

I

Правоговор и правопис на украинския език 

гл. ас. д-р Лилия Желева

29.01.2024

9.00.

160В

Славянска филология

/профил бохемистика

II

Комуникативни умения на чешкия език – втора част 

Лектор Зденек Андърле

22.01.2024

13.00

II фонетичен

Славянска филология

/сръбски и хърватски профил/

 

Комуникативни умения на сръбски и хърватски език – втора част

Лектор

Биляна Васич

22.01.2024

15.00

1бл.

439

Славянска филология

/словашки профил/

II

Комуникативни умения на словашкия език – втора част 

лектор Владимира Гечова, ас. Е. Митева

25.01.2024

13.00

430

Славянска филология /украински профил/

II

Комуникативни умения на украинския език – втора част 

хон. ас. Олена Сирук

23.01.2024

11.00

109

Славянска филология /сръбски и хърватски профил

II

Работа с текст на сръбски и хърватски език

доц. д-р Димка Савова

22.01.2024

13.00

1 бл.

439

Славянска филология

/словашки профил/

II

Работа с текст на словашкия език –първа част

ас. Евгения Митева

25.01.2024

10.00

1 бл.

430

Славянска филология /украински профил/

II

Работа с текст на украинския език

хон. ас. Олена Сирук

23.01.2024

15.00

II фонетичен

Славянска филология /сръбски и хърватски профил

III

Лексика и фразеология на сръбския  и хърватския език –първа част

лектор

Биляна Васич

22.01.2024

13.00

1бл.

437

Славянска филология

/словашки профил

III

Лексика и фразеология на словашкия  език първа част

лектор Владимира Гечова

13.02.2024

10.00

1 бл.

430

Славянска филология /украински профил/

III

Лексика и фразеология на украинския език първа част

хон. ас. Олена Сирук

17.01.2024

14.30

II фонетичен

Славянска филология /сръбски хърватски профил/

IV

Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език

лектор Биляна Васич

24.01.2024

13.00

437

Славянска филология

/словашки профил/

IV

Делова кореспонденция на словашкия език

лектор Владимира Гечова

7.02.2024

9.30

Блок 1

428 к..

Славянска филология 

/украински профил/

IV

Делова кореспонденция на украинския език

гл.ас. д-р Райна Камберова

 

                     Всички останали изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати!