Учебна година: 2023/2024

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

24.01.24

09 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Марианна Конова, ас. Виктория Недялкова

26.01.24

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, устен изпит

Гл. ас. д-р Марианна Конова, ас. Виктория Недялкова, доц. д-р Елена Раденкова

23.01.24

10 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, писмен изпит

Проф. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

25.01.24

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, устен изпит

Проф. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев, доц. д-р Елена Раденкова

22.01.24

09 ч.

136

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, писмен изпит

Доц. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

24.01.24

10 ч.

125

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, устен изпит

Доц. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

29.01. и 30.01.

10 ч.

134 А

Руска филология

2

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

24.01.24

13.30 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език – V част, писмен изпит

Доц. д-р Красимира Петрова, доц. д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

26.01.24

10 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език – V част, устен изпит

Доц. д-р Красимира Петрова, доц. д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

02.02.24

10 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Лексикология

Доц. д-р Надежда Делева

30.01.24

15 ч.

125

Руска филология

3

Устен превод 1 част

Гл. ас. д-р Марианна Конова

06.02.24

13 ч.

125

Руска филология

3

Теория и практика на превода

Гл. ас. д-р Анна Баранова

15.01.24

17 ч.

125

Руска филология

3

Педагогика

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

25.01.24

09.30 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

25.01.24

след писмения изпит

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

15.02.24

10 ч.

125

Руска филология

4

Съвременен руски език. Синтаксис.

Гл. ас. д-р Анна Баранова

16.02.24

10 ч.

125

Руска филология

4

Съвременен руски език. Синтаксис.

Гл. ас. д-р Анна Баранова

05.02.24

10 ч.

128

Руска филология

4

Превод на медийни текстове

Проф. д-р Силвия Петкова

12.02.24

10 ч.

125

Руска филология

4

Превод на фразеология

доц. д-р Елена Раденкова

09.02.24 10 ч. 125 Руска филология 4 Превод на текстове от сферата на туризма доц. д-р Елена Раденкова

24.01.24

10 ч.

127

Руска филология

4

Психология

Проф. д-р И. Зиновиева

01.02.24 – 1-ва гр.

10 ч.

128

Руска филология

2

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Проф. д-р Силвия Петкова

02.02.24 – 2-ра гр.

10 ч.

128

Руска филология

2

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Проф. д-р Силвия Петкова

29.01.24

10 ч.

125

Руска филология

3

СИД „Превод на научен текст“

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

07.02.24

10 ч.

128

Руска филология

4

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Проф. д-р Силвия Петкова

22.01.24

10 ч.

128

Руска филология

4

СИД „Руската морфология в теорията Смисъл-Текст"

Доц. д-р Красимира Петрова

01.02.24

10 ч.

124

Българска филология (1 и 2 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

01.02.24

13 ч.

124

Българска филология (3 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

23.01.24

 14 ч.

124

Българска филология (4 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

 03.02.24

 10 ч.

124

Българска филология (5 и 6 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

22.01.24

14 ч.

124

Славянска филология

2

Руски език

Ас. Виктория Недялкова

29.01.24

11 ч.

124

Славянска филология

3

Руски език

Ас. Виктория Недялкова