Учебна година: 2023/2024

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

Дата

Час

Зала

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

21.01.24

10 ч.

134 А

Туризъм

2

Руски език като първи чужд

Доц. д-р Цветана Ралева

25.01.24

13 ч.

127

Туризъм

1

Руски език като втори чужд

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

06.02.24

11 ч.

134 А

Туризъм

2

Руски език като втори чужд

Доц. д-р Ценка Такова

25.01.24

13.30 ч.

126

Туризъм

3

Руски език като втори чужд

 

Ас. Виктория Недялкова

23.01.24

12 ч.

126

Туризъм

4

Руски език като втори чужд

Проф. д-р Илка Бирова

22.01.24

09 ч.

127

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво А.1.1.“

Доц. д-р Красимира Петрова

29.01.24

14.30 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво А.2.1.“

Гл. ас. д-р Марианна Конова

24.01.24

11.30 ч.

127

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

„Втори език – руски, ниво B.1.1.“

Доц. д-р Красимира Петрова