Учебна година: 2023-2024

Семестър: зимен

Катедра по кирилометодиевистика

 

Писменият изпит по Старобългарска литература, БФ, РО, е с начален час 11.15 ч. и ще се проведе в ауд. 148.
- Тестът за допускане до писмен изпит ще се проведе на 23.01.2024 г. (вторинк) от 9.00 ч. онлайн (на:
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=13)

Доц. Д. Атанасова

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

23.01 (тест); 24.01 (писмен изпит

9.00 ч. (и тест, и писмен изпит)

148 - писмен изпит; тест онлайн

БФ, Р.О.

2

Старобългарска литература

доц. д-р Д. Атанасова-Пенчева

26.яну

15.00 ч.

144 Б

СФ

 

История на БЕ

проф. д-р Маргарет Димитрова

03.02.

11.00 - 15.00 ч.

176 Б

Балканистика

 

Религии и култове на Балканите

проф. д-р Маргарет Димитрова

29.01 (1-2 гр.), 30.01 (3-4 гр.) и 31.01 (5-6 гр.)

9.30 ч.

144

БФ, Р.О.

4

История на БЕ

Проф. Маргарет Димитрова

22.01.

 

151/ онлайн

Балканистика

 

Старобългарски език

проф. д-р Петко Петков

5.02 (3 и 6 гр.), 6.02 (2 и 5 гр.), 7.02 (1 и 4 гр.)

9.30 - 11.30 ч.

148

БФ, Р.О.

2

Старобългарски език

доц. д-р Анета Димитрова

12.02.

10.00 ч.

150

СФ

2

Старобългарски език, 2 част

проф. Искра Христова-Шомова

1.02. и 2.02

8.00 ч.

176 Б

СФ

2

Старобългарска литература

доц. Венета Савова