Учебна година:  2023/2024

Семестър: Поправителна сесия

КАТЕДРА ПО ОБЩО, ИНДОЕВРОПЕЙСКО И БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

24.08.2024 г.

10:00 ч.

148 ауд.

Балканистика

Старобългарска литература

Доц. д-р Диана Атанасова

26.08.2024 г.

14:00 ч.

138 каб.

Балканистика

Антропология на балканските народи. Балкански фолклор

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

26.08.2024 г.

10:30 ч.

151 ауд.

Балканистика

Новогръцки език

д-р Надежда Генова

26.08.2024 г.

10:30 ч.

151а каб.

Балканистика

Албански език-2 част

Хоноруван преподавател Анна Капитанова

27.08.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

Старогръцки език

Доц. д-р Цветан Василев

Гл. ас. д-р Марта Ивайлова, ФКНФ

27.08.2024 г.

10:30 ч.

151 ауд.

Балканистика

История на Византия

Проф. д-р Румен Бояджиев

28.08.2024 г.

11:00 ч.

131 каб.

Балканистика

Общо езикознание и Индоевропейско езикознание

Доц. д-р Биляна Михайлова

28.08.2024 г.

11:00 ч.

131 каб.

Балканистика

Балканско езикознание

и Социолингвистика

Доц. д-р Мая Александрова

29.08.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

Сравнително литературознание- 1 и 2 част

Проф. дфн Румяна Станчева

29.08.2024 г.

10:00 ч.- устен изпит

138 каб.

Балканистика

Нова българска литература

Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

30.08.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

Антична история

Гл. ас. д-р Лили Грозданова

01.09.2024 г.

11:00 ч.

151а

Българска филология-задочно

Общо езикознание

Доц. д-р Дарина Младенова

01.09.2024 г.

11:00 ч.

151а

Славянска филология

Общо езикознание- 1 и 2 част

Доц. д-р Дарина Младенова

01.09.2024 г.

11:00 ч.

151а

Балканистика

Ареална лингвистика

Доц. д-р Дарина Младенова

01.09.2024 г.

12:00 ч.

144 к-т

Балканистика

Старобългарски език

Доц.  д-р Петко Петков

02.09.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

Съвременен български език 1 и 2 част

Доц. д-р Марина Джонова

03.09.2024г.

10:30 ч.

151 ауд.

Балканистика

Румънски език

Гл. ас. д-р Лора Ненковска

03.09.2024 г.

14:00 ч.

156 кабинет

Балканистика

Южнославянски литератури

Доц. д-р Ина Христова

04.09.2024 г.

10:00ч.

155 каб.

Балканистика

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

05.09.2024 г.

10:00 ч.

Каб. 25А -ИФ

Балканистика

Нова балканска история

Проф. д-р Иван Първев, ИФ

05.09.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Балканистика

Съвременни лингвистични теории

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

05.09.2024 г.

10:00 ч.

134 ауд.

Българска филология

Общо езикознание

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

05.09.2024 г.

9:00 ч.

155 каб.

Балканистика

Увод в литературната теория

Доц. д-р Ирен Александрова

07.09.2024 г.

10:00ч.

134 ауд.

Балканистика

Гръцки език и Гръцки литератури

Доц. д-р Фотини Христакуди