Учебна година:  2023/2024

Семестър: Поправителна сесия

КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

26.08.2024

9:00 ч.

155 каб.

БФ

ФКНФ-Японистика, Иранистика,

Индиология и Кореистика

Теория на литературата

Проф. дфн Амелия Личева

27.08.2024

9:00 ч.

155 каб.

БФ

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Камелия Спасова и ас. Франческа Земярска

28.08.2024

9:00 ч.

155 каб.

БФ

Западноевропейска

литература

Доц. д-р Камелия Спасова и ас. Франческа Земярска

01.09.2024

11:00 ч.

 

 

13:00 ч.

152 каб.

Слав. филология

 

 

БФ, ЗО, II к.

Антична и западноевропейска литература – първа част

Западноевропейска литература

Проф. д-р Калин Михайлов

02.09.2024

9:30 ч.

152 каб.

БФ

Антична и средновековна литература

Доц. д-р Богдана Паскалева

 03.09.2024

9:30 ч.

152 каб.

магистри неспециалисти

Антична и западноевропейска

Доц. д-р Богдана Паскалева

03.09.2024

14:00 ч.

152 каб.

МП "Изкуства и съвременност"

МП "Изкуства и съвременност"

Доц. д-р Богдана Паскалева

04.09.2024

10:00 ч.

155 каб.

Българска филология

Западноевропейска литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

04.09.2024

10:00ч.

155 каб.

МП "Литература, кино и визуална култура"

 

МП

“Литературознание“

Европейският авангард в литературата и киното

Книгата и филмът в западния литературен канон

Литература и кино

Доц. д-р Огнян Ковачев

05.09.2024

9:00 ч.

155 каб.

Българска филология

Увод в литературната теория

Доц. д-р Ирен Александрова