Учебна година:  2023/2024

Семестър: поправителна сесия

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

26.08.2024

9.00

149

Славянска филология – полонисти – втори курс

Съвременен полски език -морфология

доц. д-р Диляна Денчева

26.08.2024

9.00

149

Славянска филология  полонисти -четвърти курс

Практически полски език

доц. д-р Диляна Денчева

26.08.2024

11.00

154

Славянска филология – сръбски и хърватски език

Историческа граматика на сръбския и хърватския език – първа част

проф. дфн. Найда Иванова

26.08.2024

11.00

154

Магистърска програма

Трансгранична българистика

проф. дфн. Найда Иванова

3.09.2024

 

10.00

154

Славянска филология - бохемисти

Всички дисциплини на проф. Младенова

проф. дфн Маргарпита Младенова

 

3.09.2024

11.00

154

Славянска филология

Българска филология

Сравнителна граматика на славянските езици

проф. д-р Валентин Гешев

27.08.2024

8.30

154

Славянска филология – словакисти

първи и трети курс

Практически словашки език 

гл. ас. д-р Диана Иванова

27.08.2024

13.00

154

Славянска филология – словакисти

първи  курс

Комуникативни

умения на словашкия език

гл. ас. д-р Диана Иванова

28.08.2024

8.30

154

Славянска филология – словакисти

втори курс

Съвременен словашки език – морфология

гл. ас. д-р Диана Иванова

2.09.2024

9.30

149

Славянска филология, полонисти, първи курс

Практически полски език – първа част

Гл.ас. д-р Витка Делева , гл. ас. д-р Жана Станчева

3.09.2024

9.30

149

Славянска филология, полонисти, първи курс

Практически полски език – втора  част

гл.ас. д-р Витка Делева , гл. ас. д-р Жана Станчева

3.09.2024

13.00

149

Славянска филология, полонисти

Историческа граматика на полския език

гл. ас. д-р Витка Делева

2.09.2024

12.00

149

Славянска филология, полонисти, втори курс

Практически полски език - трета част

гл. ас. д-р Жана Станчева, ас. Васил Гешев

3.09.2024

12.00

149

Славянска филология, полонисти, втори курс

Практически полски език -четвърта  част

гл. ас. д-р Жана Станчева, ас. Васил Гешев, лектор Жанета Павлович

2.09.2024

15.00

149

Славянска филологияр полонисти, трети курс

Съвременен полски език  словообразуване и лексикология

гл.ас.д-р Жана Станчева

3.09.2024

15.00

149

Славянска филологияр полонисти, трети курс

Съвременен полски език – синтаксис  и семантика

гл.ас.д-р Жана Станчева

2.09.2024

11.00

160Б

Славянска филология бохемисти, трети курс

Съвременен чешки език -синтаксис и семантика

доц. д-р Цветанка Аврамова

2.09.2024

11.00

160Б

Славянска филология бохемисти, трети курс

Съвременен чешки език -словообразуване и лексикология 

доц. д-р Цветанка Аврамова

2.09.2024

11.00

160Б

Славянска филология бохемисти, пети  курс

Стилистика на чешкия език

доц. д-р Цветанка Аврамова

2.09.2024

11.00

160Б

Славянска филология, пети курс

Съпоставително славянско словообразуване

доц. д-р Цветанка Аврамова

5.09.2024

9.00

160Б

Славянска филология бохемисти – първи и втори курс

Практически чешки език -първа, втора, трета и четвърта част

доц. д-р стилиян Стойчев

5.09.2024

9.00

160Б

Славянска филология бохемисти –  втори курс

Съвременен чешки език – фонетика и фонология

доц. д-р стилиян Стойчев

5.09.2024

9.00

160Б

Славянска филология бохемисти –  втори курс

Съвременен чешки език – морфология 

доц. д-р стилиян Стойчев

26.08.2024

9.00

160Б

Славянска филология бохемисти –  трети курс

Практическ ичешки език – пета  и шеста част

гл. ас.д-р Емилия Македонска

26.08.2024

9.00

160Б

Славянска филология бохемисти –  трети курс

Лексика и  фразеология на чешкия език

гл. ас.д-р Емилия Македонска

28.08.2024

10.00

428 к. първи блок

Славянска филология украинисти първи и втори курс

Практически украински език първа, втора, трета и четвърта част

гл. ас. д-р Райна Камберова, хон. ас. Олена Сирук

28.08.2024

10.00

428 к. първи блок

Славянска филология украинисти трети  и четвърти курс 

Практически украински език пета, шеста, седма и осма част 

гл. ас. д-р Райна Камберова, хон. ас. Олена Сирук

28.08.2024

10.00

428 к. първи блок

Славянска филология украинисти, втори курс

Работа с текст на украинския език

гл. ас. д-р Райна Камберова, хон. ас. Олена Сирук

5.09.2024

10. 00

428к първи блок

Славянска филология украинисти, първи курс

Комуникативни

умения на украинския език

гл. ас. д-р Лилия Желева

5.09.2024

15.00

149

Славянска филология, полонисти

Втори славянски език украински първа част

гл. ас. д-р Лилия Желева

4.09. 2024

8.00

9.00

149

Славянска филология, полонистир втори курс

Работа с текст на полски език -първа и втора  част

хон. ас. Аугусто Ечевери

4.09.2024

10.00

149

Славянска филологиярр полонистир трети курс

Практическиполски език шеста част

хон. ас. Аугусто Ечевери

26.08.2024

10.00

109

Славянска филология – сърбохърватисти  - четвърти  курс

Историческа граматика на сръбски и хърватски

гл. ас. д-р Мартин Стефанов

26.08.2024

10.00

109

Славянска филология – сърбохърватисти  - пети  курс

Магистърски езиковедски семинар

гл. ас. д-р Мартин Стефанов

26.08.2024

10.00

109

Славянска филология – сърбохърватисти  - пети  курс

Стилистика

гл. ас. д-р Мартин Стефанов

26.08.2024

10.00

109

Балканистика

СИД – сръбски език

гл. ас. д-р Мартин Стефанов

2.09.2024

11.00

109

Славянска филология - сърбохърватисти

Всички  дисциплини

Доц. д-р Димка Савова

 

Всички останали  изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.