Уважаеми колеги,

 

Редакционната колегия на Годишника на Факултета по славянски филологии отправя покана за участие в том 109 (2024 г.).

Статии и студии можете да изпращате до 30 април 2024 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Изисквания за приемане на ръкописите за публикация - https://slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/1919-godishnikfslf

 

Електронният архив на Годишника е на сайта на Университетска библиотека -  http://unilib-dspace.nasledstvo.bg/xmlui/handle/nls/22122