Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ви кани на Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2018 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. Тази година с конференцията ще бъде отбелязана 130-годишнината на Софийския университет.

Докладите са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите