Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

                                                                      

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да присъствате на традиционния международен форум на тема От слово към действие: разкази и репрезентации, който ще се проведе от 2 до 4 май 2019 г. в Ректората на СУ.

 

Програма на конференцията:

https://www.slav.uni-sofia.bg/exist/apps/fslf-2019/pages/conf_fslf_2019-programa.pdf

 

Информация за такса правоучастие:

https://www.slav.uni-sofia.bg/exist/apps/fslf-2019/pages/taksa.html

 

Сайт на конференцията:

https://www.slav.uni-sofia.bg/exist/apps/fslf-2019/pages/index.html

 

                           

Организационен комитет:

Проф. д-р Андрей Бояджиев

Гл. ас. д-р Камелия Спасова

Доц. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Сирма Данова

Доц. д-р Стефка Фетваджиева

Проф. д-р Татяна Ангелова (председател)