Кръгла маса, посветена на проблематиката на превода

Втора заседателна зала, 23 ноември 2023 г.

16.00-18.00 часа

Водещи – проф.  д-р Надежда Сталянова, проф. д-р Йовка Тишева

 

 

Мари Врина-Николов. Как да превеждаме въображаемото в художествения текст?

Ирина Седакова. Этнолингвистика и переводоведение (на материале реалий в стихотворении „Август“ Бориса Пастернака)

Мария Пилева. Лексикално и фразеологично богатство в преводите на д-р Лонг.

Кристиян Янев. Феноменът на полско-еврейската литература и преводът му на български (наблюдения върху тематичен брой на „Литературен вестник“)

Райна Камберова. За някои трудности при превода на украинска детска литература

Албена Стаменова. Шегите на Андрухович

Диляна Денчева. Превод на колоквиални фразеологизми при срещи на високо равнище

Елена Крейчова. Превод на устойчиви словосъчетания и фразеологизми от практиката на съдебния преводач

Радост Железарова. За мерните единици в превода - терминологично или фразеологично?

Лилия Желева. Наблюдения върху превода на филми от украински на български език

Надежда Сталянова. Фразеология и превод