XVI международна научна конференция „Драгоманови студии“

на тема „Per aspera ad astra

 

XVI международна научна конференция „Драгоманови студии“ на тема „Per aspera ad astra“, организирана от Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, ще се проведе на 5-6 ноември 2024 година в София в хибриден формат – присъствено и в платформата Zoom.

Както винаги досега, целта на конференцията е да събере учени, изследователи и специалисти от различни държави, за да обменят идеи, знания и постижения в областта на украинистиката. Това е чудесна възможност за дискутиране на най-новите изследвания и тенденции, както и за създаване на нови контакти и сътрудничества.

 

Тематични направления:

– Преподаването на чужди езици – нови форми и установени стандарти

– Украинската литература в световния контекст

– Славянското езикознание: традиции и перспективи

– Културни хоризонти: фолклор, етнография, културология

– История и развитие на украинистиката в Европа

 

Работни езици: български, украински, английски.

 

Важни дати и срокове:

30 юли 2024 година                       подаване на заявка и анотация

20 септември 2024 година             получаване на потвърждение за участие в конференцията

7 ноември 2024 година                  подаване на текста за публикация

 

За заявка за участие молим да попълните регистрационен формуляр на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeSswVsKFfhbl-Xc8zcE-yx-3V4pUAefAicl7pP76bngjaZQ/viewform

в срок до 30 юли 2024 година

 

Текстовете, представени по време на конференцията, следва да бъдат изпратени на електронния адрес на организаторите This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Антонина Якимова – почетен председател на организационния комитет; заместник-председател на СУОБ

доц. д-р Албена Стаменова – Софийски университет „Свети Климент Охридски“

проф. Д-р Андрей Бояджиев – Софийски университет „Свети Климент Охридски“

проф. д-р Алла Татаренко – Лвовски национален университет „Иван Франко“

проф. д-р Людмила Попович – Белградски университет

проф. д-р Оксана Баранивска – Ягелонски университет

проф. д-р Ирина Матяш – Институт за история, Украинска академия на науките

проф. д-р Михаел Мозер – Виенски университет

доц. д-р Олена Чмир – Киевски национален университет „Тарас Шевченко“

доц. д-р Олга Албул – Лвовски национален университет „Иван Франко“