Програма „Млади учени и постдокторанти“

 

През август  и септември 2022 г. ще бъде проведена процедура за набиране на участници в новото издание на програмата „Млади учени и постдокторанти“. Право на участие в категорията „Млади учени“ имат специалисти с образователно-квалификационна степен „Магистър“, придобита преди не повече от 10 години, а в категорията „Постодокторанти“ – специалисти с научно-образователна степен „Доктор“, придобита преди не повече от 5 години. Във Факултета по славянски филологии ще бъде обявена конкурсна процедура за подбор на участници в програмата. За участие в конкурса ще се приемат изследователски проекти в научните области, за които ФСФ има акредитирани докторски програми. Процедурата по кандидатстване, оценяване и сключване на трудови договори с класираните участници ще следва утвърдения модел от досегашните издания на програмата във Факултета по славянски филологии.

Подробен регламент с условия, изисквания, срокове и списък на необходимите документи ще бъде обявен на сайта на ФСФ след 20 август, тъй като процедурата трябва да бъде одобрена от АС на СУ „Св. Климент Охридски“.

С настоящото предварително съобщение даваме възможност на проявяващите интерес към конкурса да започнат по-отрано да мислят върху своите изследователски проекти.

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ