ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл. 10, ал. 4 от ПУДСУ на 9 октомври 2023 г. от 10.00 до 16. 00 ч. в Зала 2 ще се проведат нарочни избори на представители в Общото събрание на Софийския университет на общностите на хабилитираните и на нехабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии.

Моля да имате предвид, че изборите за членове на Общото събрание са валидни, ако в тях са участвали не по-малко от половината от списъчния състав на представляваната общност. Заповядайте да упражните правото си на избор!

 

доц. дфн Бойко Пенчев,

декан на Факултета по славянски филологии