Публична лекция на доц. д-р Ани Бурова на тема „Литературата в контекстите на прехода. Преходът в интерпретациите на литературата“

 

29 ноември, 18.30 ч., Театрална зала на Софийския университет

Модератор: проф. Амелия Личева.

 

Лекцията е част от поредицата „Култура на прехода“, организирана от Културния център на Софийския университет.

 

Лекцията се фокусира върху измеренията на прехода в България от гледната точка на литературата.

Периодът след 1989 г. е много динамичен за българската литература. През призмата на проблематиката, свързана с прехода, лекцията ще проследи промените в нея и социалното ѝ битие. Ще бъдат коментирани образите на времето след 1989 г. и на обществото на прехода, създавани в литературата през изминалите три десетилетия. Литературният разказ за близкото минало и съвременността ще бъде видян като алтернатива на този, произвеждан от медиите и масовите представи. Особено внимание ще бъде посветено на романа – жанр, традиционно свързан с осмислянето на исторически и социални преломи и следователно показателен за начина, по който литературата днес участва във формирането на разбиранията и паметта за прехода.

 

Подробна информация можете да откриете на страницата на Културния център:

https://culturecenter-su.org/kultura-na-prehoda-literatura/

 

Събитието във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/695338699205806?ref=newsfeed