Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на преподаватели, изследователи и докторанти в чужбина през учебната 2024-2025 година (Обявата е публикувана на страницата на МОН на 23.01.2024 г.)

 

Повече информация за страните и стипендията на следния линк -

https://mon.bg/bg/100125

 

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2024-2025 година (Обявата е публикувана на сайта на МОН на 23.02.2024)

 

Повече информация на следния линк - 

https://mon.bg/bg/100128