Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2024 г.

 

Със заповед на Ректора № РД-19-58/01.02.2024 г. е обявен Конкурс за разработване на научни проекти - 2024 г.

Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес:  http://eservices.uni-sofia.bg/projects в срок до 23:59 ч. на 29 февруари 2024 г.


Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за оценка и класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ.

 

Всички необходими формуляри и документи могат да бъдат открити на адрес   http://eservices.uni-sofia.bg/projects