Конкурс за най-добра езиковедска книга

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетният съвет при Факултета по славянски филологии обявява конкурс за най-добра езиковедска книга, издадена в периода 2021 г. – 2023 г.

В конкурса могат да участват със свой оригинален труд (монография или сборник от студии) български автори от цялата страна. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга (в хартиен или електронен вариант), следва да бъдат предадени в Деканата на ФСФ (каб. 230, Ректорат) до 30 април 2024 г.  Електронните варианти могат да бъдат изпращани на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Текстът на заявлението е свободен, а книгите могат да се изпращат и чрез куриер/поща на адрес:
 
Факултет по славянски филологии - Деканат
Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Ректорат)
Бул. "Цар Освободител" №15
1504 София
 

Очакваме Вашите предложения!

 

Статут на наградата