Тържественото връчване на дипломите на завършилите студенти от випуск 2022-2023 г. ще се състои на 15.05.2024 г. от 11.00 ч. в Аулата на СУ „Св.Климент Охридски“.

 

Уважаеми колеги,

На 15.05.2024 г. от 9.00 ч. трябва да се явите на полуетажа по стълбите на Аулата, за да получите тогите си. Моля да носите документ за самоличност.

Всички, които са сигурни, че ще присъстват, моля да се обадят в отдел “Студенти“ на тел. 02 93 08 520 след 8.05.2024 г.