Дарение на авторски издания за участниците в Летния семинар по българистика

 

Уважаеми колеги,

 

Летният семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти предлага възможност на всички преподаватели във Факултета по славянски филологии да дарят свои авторски монографии, сборници, учебни помагала и книги с художествено съдържание. В Семинара тази година се очакват студенти, преводачи и преподаватели от повече от 20 страни в Европа и Азия и той се явява един от най-удобните случаи за популяризиране на работата ни зад граница. Вярваме, че по този начин ще задълбочим междууниверситетската комуникация, ще повишим видимостта и значимостта на Софийския университет в международната българистика и славистика и ще отговорим на съвременните предизвикателства пред научната ни дейност.

 

Молим всички, които разполагат със свободни екземпляри от свои трудове и желаят да ги дарят на участниците в Семинара, да заявят съответните заглавия и брой книги до 5 юни 2024 г. на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Приемането ще се договаря индивидуално в удобно за дарителите време.

 

Летен семинар по български език и култура, 14 юли-03 август 2024